Zadzwoń: +48 71 711 15 16

Kontakt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Kancelaria komornicza nr II

Damian Miliński

ul. Mostowa 4

55-100 Trzebnica

 

tel.: 71 711 15 16

kom.: 690 999 809

 

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl

e-mail: trzebnica.milinski@komornik.pl

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek 730 - 1600
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1500
 piątek 700 - 1430

Przyjęcia stron we wtorek: 0800-1400

 

Numer rachunku bankowego kancelarii :

        Bank BGŻ BNP Paribas S.A.              

23-1600-1462-1827-8881-0000-0003.

W tytule przelewu prosimy podać sygnaturę

sprawy lub dane osoby, na którą

dokonywana jest wpłata.

3 Marzec 2020

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI - Brzezie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy
Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał
Kancelaria Komornicza nr II
55-100 Trzebnica ul. Mostowa 4
tel. 71 7111516 
e-mail: trzebnica@komornikdm.pl     www.komornikdm.pl
bank: Bank BGŻ BNP Paribas SA
nr konta: 23 16001462 1827 8881 0000 0003
DM Km 1509/19
  
 
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2020 o godz. 10:00 w: 55-100 Trzebnica, ul. Mostowa 4 (kancelaria komornicza nr II) zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
 
 55-100 TRZEBNICA, BRZEZIE,
 dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 prowadzi księgę wieczystą  nr KW WR1W/00013467/5.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.
 

Komornik Sądowy
Damian Miliński
w zastępstwie
Komornik Sądowy
Dariusz Cupał
 
Pouczenie: Zgodnie z art.767 §1 kpc na niniejszą czynność komornika, przysługuje skarga do I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Trzebnicy. Skargę wnosi się do Sądu Rejonowego w Trzebnicy w terminie tygodniowym od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności  (art.767 §4 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.  Skargę wnosi się za pośrednictwem komornika sądowego.

LicytacjeWszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Damian Milński

Realizcja