Zadzwoń: +48 71 711 15 16

Kontakt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Kancelaria komornicza nr II

Damian Miliński

ul. Mostowa 4

55-100 Trzebnica

 

tel.: 71 711 15 16

kom.: 690 999 809

 

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl

e-mail: trzebnica.milinski@komornik.pl

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek 730 - 1600
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1500
 piątek 700 - 1430

Przyjęcia stron we wtorek: 0800-1400

 

Numer rachunku bankowego kancelarii :

        Bank BGŻ BNP Paribas S.A.              

23-1600-1462-1827-8881-0000-0003.

W tytule przelewu prosimy podać sygnaturę

sprawy lub dane osoby, na którą

dokonywana jest wpłata.

26 Marzec 2020

OBWIESZCZENIE O TERMINIE I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - Mieszkanie w Obornikach Śl.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy
Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał
Kancelaria Komornicza nr II
55-100 Trzebnica ul. Mostowa 4
tel. 71 7111516 
e-mail: trzebnica@komornikdm.pl     www.komornikdm.pl
bank: Bank BGŻ BNP Paribas SA
nr konta: 23 16001462 1827 8881 0000 0003
DM Km 3896/18
   
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1W/00043522/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  26-03-2020r. o godz.10:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowa 4 w sali nr 3,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  stanowiącego  Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, Położenie: Dolnośląskie, trzebnicki, Oborniki Śląskie
ul. Batorego 40/1
Przeznaczenie: lokal mieszkalny
Opis lokalu: pokój - 3, kuchnia - 1, łazienka - 1, przedpokój - 1
Pomieszczenia przynalezne: piwnica - 1
kondygnacja: 1
Przyłaczenie KW z której wyodrębniono lokal: WR1W/0005963/3
Odrębność: Tak
Pow. użytkowa wraz z pomieszczeniem przynaleznym: 101,9200 m2 
należącego  do dłużnika: Teresa Franciszka MIGDALEWICZ

położonego: 55-120 Oborniki Śląskie, Ul. Batorego 40/1,
dla którego  Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1W/00043522/8

Suma oszacowania wynosi 237.549,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    178.161,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.754,90zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 23 1600 1462 1827 8881 0000 0003
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 17-03-2020r. wolno oglądać nieruchomość od godz.10:00  do godz.10:15 oraz przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik Sądowy
Damian Miliński
w zastępstwie
Komornik Sądowy
Dariusz Cupał

LicytacjeWszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Damian Milński

Realizcja