Zadzwoń: +48 71 711 15 16

Dokumenty do pobrania
Powiat trzebnicki
Zdjęcie siedziby

Zasięg terytorialny

"Wierzyciel na podstawie art. 10 uks (ustawy o komornikach sądowych) może dokonać wyboru komornika sądowego na terenie apelacji dolnośląskiej z wyjątkiem postępowania egzekucyjnego z nieruchomości dłużnika". Właściwość powiatu trzebnickiego wg kodów pocztowych: 55-100, ...

Kontakt

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Kancelaria komornicza nr II

Damian Miliński

ul. Mostowa 4

55-100 Trzebnica

 

tel.: 71 711 15 16

kom.: 690 999 809

 

e-mail: trzebnica@komornikdm.pl

e-mail: trzebnica.milinski@komornik.pl

 

Przydatne informacje

22 Styczeń 2014

K O M U N I K A T


KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TRZEBNICY DAMIAN MILIŃSKI ZASTĘPCA DARIUSZ CUPAŁ INFORMUJE, ŻE Z UWAGI NA SARS-COV-2 WSZYSTKIE ZAPLANOWANE CZYNNOŚCI POZA KANCELARIĄ ZOSTAJĄ ODROCZONE DO ODWOŁANIA (OPISY I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI, OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI, LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI).

O G Ł O S Z E N I E

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W TRZEBNICY DAMIAN MILIŃSKI ZASTĘPCA DARIUSZ CUPAŁ

zawiadamia,

iż z uwagi na okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa dolnośląskiego, Kancelaria Komornicza nr II w Trzebnicy będzie w ograniczonym zakresie utrzymywać kontakt ze stronami i uczestnikami postępowania. Zaplanowane czynności (jak np. opis i oszacowanie nieruchomości, licytacja nieruchomości) odbędą się zgodnie z wyznaczonymi terminami. W kancelarii przyjmowane będą WYŁĄCZNIE osoby, które otrzymały wezwanie do stawienia się w kancelarii lub do odbioru korespondencji. Wszystkie inne osoby proszone są o skorzystanie z kontaktu z Kancelariąw sposób ZDALNY, poprzez telefon lub pocztę elektroniczną. Ze względów bezpieczeństwa Komornik zaleca dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Kancelarii, wpłaty w kancelarii będą przyjmowane TYLKO w sytuacjach wyjątkowych i po telefonicznym uzgodnieniu.

Przepraszamy za niedogodności

_________________________________________________________________________________________________

I N F O R M A C J A


Komornik Sądowy informuje, że wszystkie indywidualne ustalenia dotyczące uzgodnionych harmonogramów spłat do kancelarii komornika pozostają ważne. Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane w terminie bezpośrednio na rachunek bankowy komornika.

 

W celu wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie komornikowi tytułu wykonawczego w oryginale wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji ( który można pobrać z naszej strony). Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Rodzaje tytułów egzekucyjnych są wymienione w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. We wniosku należy wskazać wszelkie potrzebne informacje dotyczące dłużnika takie jak np. jego numer PESEL, NIP, REGON, inne dane osobowe mające na celu jego identyfikację a także informacje, jakie posiada wierzyciel co do majątku dłużnika -- miejsca pracy, rachunków bankowych, pojazdów, wartościowych ruchomości, nieruchomości. Wniosek egzekucyjny należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jeżeli dłużnik jest spoza zasięgu terytorialnego, do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyborze komornika na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Damian Milński

Realizcja